Kommunen betalar for rådgjevingstimar: – Alle skal få moglegheit

Næringslivet i Eidfjord er hardt råka av koronakrisa. Mange bedrifter er sett i ein vanskeleg og særs krevjande situasjon, skriv kommunen som ynskjer å bidra til at verksemdene kan greia å koma gjennom den krevjande tida.