Kommunar og næringsliv samlar seg bak opprop: – Krev KVU for arm til Bergen. No.

Ei rekkje næringslivs- og interesseorganisasjonar støttar oppropet frå kommunane med krav om KVU på arm frå E134 til Bergen.