Kollegaene i Jondal gjorde at Silje (38) valde utdanninga - det har ho ikkje angra på

Silje Elise Selsvik har jobba i Jondal sidan ho var ferdig utdanna som sjukepleiar i 2005. Ho håpar fokuset som har vore på yrket under koronapandemien fører til konkrete tiltak som gjer at fleire tar same valet som ho gjorde.