Knut Byrkjenes Hauso ber polikarane koma på banen for landbruket. Har gått frå å vera versting til å vera nøkkelen.

— Gå tilbake nokre få veker, til midten av mars. Då var klimasituasjonen høgt på dagsorden og karbonbinding eit heitt tema. Landbruket var verstingen. Sjå no.