Stiller spørsmål til skolestreik for klimaet: – Hva er agendaen?

Nils Petter Freim (H) sier det er mange måter skoleelevene kan engasjere seg i klimaspørsmål på, uten å måtte gå til streik. Steinar Sæther (SV) mener Freim må våkne.