Klart for slutthandsaming utan motsegner: Utbyggjar må innfri eitt krav før fysisk arbeid kan ta til

Eidfjord Resort sine planar har versert i årevis. No håpar ordføraren i Eidfjord på slutthandsaming i dei fyrste politiske møta på nyåret.