Klart for kalde øl på gateplan

Fast Food AS, som driv gatekjøkkenet Jafs Odda, får utvida sitt skjenkeareal til å gjelda utomhus på eit avgrensa område i gågata.