Klar bodskap frå Fylkesmannen i Vestland om strandsona: Skal ikkje privatiserast

I juli 2019 fekk Reidar Nydal Sekse dispensasjon til å byggje kårhus i strandsona. No har fylkesmannen i Vestland omgjort vedtaket i Ullensvang herad.