Klagar på Solfonn-vedtak

Solfonn Fritidsboliger Sameie klager på kommunestyret si godkjenning av detaljreguleringsplanen for Solfonn.