Kjem til Odda for å ta folk med på ei reise verda rundt

Onsdag 9. september kan du bli med på ei reise verda rundt. Arild Molstad ordnar udødelege forfattarar som reisefylgje.