Julegudstjeneste for elevene i Odda-skolene: Ønsker felles praksis

Skolene i Odda tok juleferie på fredag. Fire av de fem grunnskolene hadde tilbud om julegudstjeneste for sine elever.