Gründerane som har bygd opp 55 nye turistsenger, er frustrerte fordi dei ikkje kjem i mål med planane sine i år heller

Hardangerpark AS hadde sett for seg å setja opp klatretårn sommaren 2019, men måtte utsetja til 2020. No går dei glipp av 2020-sesongen òg.