Ny veg inn i arbeidslivet: – Alle vil vera ein del av flokken

I februar sa dei folkevalde i Ullensvang ja til å vera med på ein utradisjonell metode for å få fleire frå stønad og ut i arbeid. No kan dei sjå resultatet.