Her vert det arbeidd med å heva tomteprisane

Formannskapet i Ullensvang herad tilrår å auka prisane på næringstomter i Kinsarvik.