Stolte over Bråvolltunet som har vore heile tre gonger på Norge Rundt

God mat og flotte kulturelle innslag gav ei fin jubileumsmarkering for Bråvolltunet.Tretti år etter sjukeheimen stod ferdig, er det konkret plan om å uvida til helsehus.