Dette imponerte heradsstyret

Etter at HardangerparkAS kjøpte delar av det gamle asylmottaket i Kinsarvik, har det gått frå null til 55 sengeplassar på mindre enn eit år.