I dag opna dei nyoppussa klesavdeling

Klesavdelinga til Spar i Kinsarvik er tydlegare ein butikk i butikken no enn før.