Her er eit kulturminne på veg ut i elva

Delar av muren som er med og støttar opp banelinja i Kinsarvik er tatt av elva. I haust har stien rasa ut i fleire omgangar.