– No har me 70-årsjubileum. Eg trur ikkje me blir 80 år, men kanskje 75

Krossvoll kino feira 70-årsjubileum med gratis festframsyning.