Skuffa over besøkstalet i jubileumsåret for kinoen på Lofthus

Totalt besøk i 2019 vart 1677. Ein nedgang på 18 prosent frå 2018, då besøket var 2046.