Kan likevel bli aktuelt å drifte Vikebygd videre

Onsdag vedtok Ullensvang kommune å bygge ny skole på Aga som fremtidig løsning for vestsida. Frem til skolen står klar kan det bli aktuelt å drifte både Hauso og Vikebygd videre som i dag.