Om desse personane har eg tenkt: - Deg må me sjølvsagt skriva om!