Dette er juletradisjonane som forsvann: - Har skjedd gradvis, seier forskar

Av

Fleire av juletradisjonane våre er gamle og seigliva, medan andre har forsvunne ut av tida. Kva skal eigentleg til for at vi held fast ved ein tradisjon?