Nappaåkle: Kunsthandverkar, tekstilkunstnar og designar Kristi Skintveit med nokre av ryene ho har laga. Ho har framleis uprøvde idear og ynskje om nye produkt og prosjekt.  75-åringen konstaterer at kapasitetet ikkje er som før; alder og slitasje set nokre grenser, men ho har stadig arbeid på gang. Og kreativiteten blømer framleis.
Mette Bleken

- Det skal vera pent, elegant. Men ikkje prangande.

Kunsthandverkar Kristi Skintveit (75) brenn for nyskaping og å vidareføra tekstilt tradisjonshandverk.
Publisert