Jondal held fram som nasjonalparklandsby inntil vidare

Miljødirektoratet oppmodar Ullensvang kommune om å søka om status som nasjonalparkkommune. Jondal held fram som nasjonalparklandsby inntil vidare.