Etter klage frå ein nabo, kjente Fylkesmannen kommunen sitt vedtak ugyldig tidlegare i haust, og sende søknaden tilbake for ny handsaming.

– I den bør kommunen vurdere om det trengst dispensasjon, skriv Fylkesmannen, og legg til at dei ikkje meiner å legge føringar for kva resultat kommunen skal kome til, skreiv Fylkesmannen i brevet der dei oppheva byggeløyva.

No har tiltakshavar, sendt ny søknad. Der ber dei om dispensasjon frå strandvernet.

– No skal både den og kommunen sin avtale med Acos behandlast framover. Dette er i utgangspunktet to separate saker. Den eine skal behandlast i kommunestyret. Den andre av Plan- og driftsutvalet, seier teknisk sjef Trygve Vik.