– Det er kulturhistorie

Over 200 køyretøy, med sjåførar frå Noreg, Sverige og Danmark, kom i Pinsehelga til Torsnes.