Jondal kommune gjekk 4,5 millionar kroner i pluss

Denne månaden kan administrasjonen i Jondal vise fram eit årsrekneskap for 2018 med eit overskot på 4,5 millionar for politikarane i Jondal.