Gå til sidens hovedinnhold

Færre arbeidsledige totalt, men Hordaland går motsatt vei

Artikkelen er over 4 år gammel

Det ble 700 færre arbeidsledige i juni, viser sesongjusterte tall fra Nav. I Hordaland er det imidlertid en økning.

(Bergensavisen)

I juni var det 3,3 prosent arbeidsledige i Hordaland. Det er en økning på 1864 personer sammenlignet med samme periode året før.

Samtidig øker antallet utlyste stillinger for syvende måned på rad, sist med 19 prosent.

˗ Det kan tyde på at markedet er i ferd med å stabilisere seg når vi nå ser at økningen i arbeidsløsheten ikke er så kraftig som den har vært tidligere måneder, og at tallet på utlyste stillinger forsterker seg, sier fungerende fylkesdirektør i NAV Hordaland, Tommy Johansen i en pressemelding.

Det er flest innen industriarbeid med1640 arbeidsledige. Denne gruppen har en økning på 61 prosent sammenlignet med året før. Gruppene etter dette er bygg og anlegg (1197) og ingeniør- og IKT-fag (1113).

I juni er det høgst arbeidsløyse på Fedje (5,8%), Stord (5,5), og Austrheim (4,8%), medan Jondal (0,7) Eidfjord (0,9) og Ulvik (1,2%) har færrast ledige i fylket.

Bare Rogaland og (40 prosent) og Møre og Romsdal (26 prosent) har høyere økning enn Hordaland.

Fylkesvise forskjeller

I 13 av 19 fylker er ledigheten lavere nå enn for ett år siden. Ledigheten er nå på 2,9 prosent av arbeidsstyrken.

– Utviklingen i arbeidsledigheten de siste månedene har vært mer positiv enn vi forventet. At antallet helt ledige minker skyldes i hovedsak at flere startet i arbeidsmarkedstiltak, men vi ser også at antallet nye arbeidssøkere har gått litt ned de siste månedene, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng i en pressemelding.

Justert for normale sesongvariasjoner har alle yrkesgrupper relativt stabil ledighet i juni, men det er fylkesvise forskjeller.

Telemark og Nord-Trøndelag har hatt størst prosentvis nedgang i ledigheten i juni, justert for normale sesongvariasjoner. Rogaland og Østfold er fylkene med størst oppgang i ledigheten i juni.

I Hordaland har ledigheten økt med 25 prosent.

Ledigheten er høyest i Rogaland med 4,3 prosent av arbeidsstyrken. Deretter følger Aust og Vest-Agder med henholdsvis 3,7 og 3,6 prosent. Ledigheten er lavest i Sogn og Fjordane (1,6) og Oppland (1,8).

Ved utgangen av juni var ledigheten lavest innen undervisningsyrker (0,8) og akademiske yrker (1,1). Ledigheten er høyest innen bygge- og anleggsyrker og industriarbeid (begge 4,6). For ingeniør- og ikt-fag er ledigheten nå 2,9 prosent.

Kommentarer til denne saken