Jill og Jane har ikkje hatt ein einaste dag utan sal: — Dei to første vekene var gågata som ein spøkelsesby

Dei næringsdrivande fortel at dei handlande har vendt gradvis tilbake til gågata etter at barnehagane opna att i slutten av april.