Jeg ber dere legge merke til at flere tettsteder ikke er nevnt i planen

Av