Jegerane viser motstand mot høg jaktkvote

Artikkelen er over 1 år gammel

Jaktuttaket må aukast kraftig framover dersom Veterinærinstituttet skal kunna friskmelda reinstamma innan fem til sju år. Dette vekkjer reaksjonar blant jegerane.