- Eg skulle ha teke stengingsframlegget seriøst, om ein samstundes gjekk inn for å stenga eller begrensa bruken av private hytter og fjellstyrehytter

Av