Desse kommunane får utvida jakt

15 kommunar rundt Nordfjella får utvida jakttid på elg og hjort.