Intensjonsavtale til byrde

Av

Tilliten til intensjonsavtalen må gjenopprettast og både administrasjon og innbyggarar i Ullensvang må få klare meldingar frå dagens folkevalde at intensjonsavtalen er gjeldande og at endringar berre kan godkjennast av kommunestyret.