Innstillinga er klar: Fylkesrådmannen tar til orde for investeringar både på E134 og riksveg 13

Fylkesrådmannen tar til orde for investeringar både på E134 og riksveg 13. – Eg er nøgd med prioriteringane, men med nokre få unntak, seier ordføraren i Ullensvang.