Innstiller på søndagsåpent, men ikke for hele Odda

Spar Odda har igjen søkt om søndagsåpen butikk. Rådmannen stiller seg positiv til søknaden, og innstiller på at deler av Odda sentrum blir definert som typisk turiststed.