Innfartsåre til Hardangervidda opna i dag - prisen er sett opp og restriksjonar innført

Framleis er vegen innover mot Tinnhølen blaut etter all snøen. Kommunen tilrår dermed berre småbilar.