Informasjonen er ubehageleg, me vegrar oss for å ta han inn

Av

Gjennom media er verda lita, me tek inn nyhende i tekst og bilete – frå heile verda – simultant.