Ikke endret status på Utne

Kommuneplan Samfunnsdel for Ullensvang er til debatt, med dels heftige reaksjoner. En passus med et forbehold som stod i planen, ble fjernet fra dokumentet onsdag.