I starten av mai returnerer denne til Odda

Frå starten av mai til slutten av september skal The Fjords sin prisvinnande Vision of the Fjords trafikkere Sørfjorden.