I Eidfjord er ikkje datoen for barnehageopning bestemt

Eidfjord kommune opplyser til HF at dei vil sjå på vegleiar frå regjeringa for skule og barnehage og vurdera deretter.