- I disse dager ser en virkelig viktigheten av å ha et lokalsykehus i god beredskap

I denne spalten stiller vi spørsmål til lokale bedrifter om koronasituasjonen. Det er snart fire uker siden de første smitteverntiltakene ble satt i verk. Hvordan har det gått for næringslivet vårt? I dag snakker vi med Lindum.