I dialog om ny bruk av bankbygget på Utne

Eplebanken/HardingarT-bygget på Utne vart sist haust seld. Dei nye eigarane er no i dialog med kommunen om bruksendring.