I år vert alle bøssene i TV-aksjonen digitale - årets aksjon skal hindra plast frå å hamna i havet

– Me er i eit år som krev andre løysingar. Det er ein dugnad som pregar verda no, og denne tek TV-aksjonen sjølvsagt del i.