Hydrogensymposiet etterlyste tilskot frå 2020

Ullensvang kommunestyre løyvde 100.000 kroner til Hydrogensymposiet i februar 2020. Pengane for fjoråret blir no utbetalt, slik at ein kan planlegga symposiet i 2021, sett til 25-26 august.