Føreslår hydrogen-driven båt mellom Rosendal og Bergen

Sjeldan har ein såkalla «mulighetsstudie» tatt såpass av alt under presentasjonen.