Hvorfor skal jeg og de andre innbyggerne følge reglene når kommunen gjør som den vil?

Av