Hvilke vurderinger er gjort? Vurderingene eller mangelen på slike vil forhåpentligvis bli husket ved neste valg

Av

Åpent brev til Ordfører Roald Aga Haug