– Vi i styret er veldig glade for at Ingrid takket ja til stillingen. Med sin lange ledererfaring og solide bakgrunn er vi sikker på at hun er rett person til å videreutvikle nettselskapet i det grønne skifte vi står i, sier styreleder i Fagne, John Harald Jakobsen, i en pressemelding.

– Skal rigge for betydelig forbruksvekst

Tjøsvold starter i stillingen i januar 2023, og kommer fra jobben som divisjonsdirektør i Norsk Gjenvinning. Hun har over 25 års ledererfaring, blant annet som administrerende direktør i Norge for PEAB Asfalt, CEO-ansvar for RenoNorden Norge ASA, Rieber & sø. Norge ASA og Mesta Drift.

– Vi skal rigge strømnettet for en betydelig forbruksvekst fram mot 2050. Under Ingrids lederskap skal Fagne legge til rette for en omfattende satsing på elektrifisering og bærekraftig verdiskaping. I vår region er utviding av kraftintensiv industri, ferjer, fiskeoppdrett og bilparken bare noe av det som skal gå på fornybar energi i løpet av de neste tiårene, sier Pablo Barrera, konsernsjef i Haugaland Kraft.

Ser fram til å bidra

– Jeg takker for muligheten og ser virkelig fram til å få bidra inn i den meget kompetente organisasjonen i Fagne. Selskapet har store og viktige samfunnsoppgaver, som å sørge for at strømmen alltid kommer fram, tilrettelegge for å realisere Norges klimamål, samt skape verdier for kunder og våre lokalsamfunn, uttaler den nyansatte direktøren i Fagne.

Nettselskapet Fagne er eid av Haugaland Kraft AS, som igjen er eid av kommuner og kraftlag i regionen.

Fagne leverer strøm til om lag 150.000 innbyggere på Haugalandet, i Sunnhordland, indre Ryfylke og i deler av Hardanger. Fagne ivaretar en samfunnskritisk infrastruktur i et område på over 5.000 kvadratkilometer, og dekker følgende kommuner: Fitjar, Stord, Sveio, Haugesund, Karmøy, Vindafjord, Tysvær, Bokn, Utsira, Sauda, Suldal samt deler av Etne, Kvinnherad og Ullensvang.

Nettselskapet drifter også regionalnettet i kommunene Tysnes, Austevoll, Fitjar og Bømlo, samt i deler av Bjørnafjorden og Ullensvang.